https://www.dekarbopetrzalka.sk

Dekarbonizácia motora

Spaľovací motor a jeho súčasti zanesené uhlíkovými usadeninami spôsobujú nižšiu efektivitu motora, čím dochádza k zvýšeniu spotreby paliva, rýchlejšiemu opotrebovaniu motora a jeho častí, ako aj k zvýšenej produkcii emisí CO2 a NOx. Prejavuje sa to taktiež vyššou dymivosťou vozidla z výfuku ako aj nižšou dynamikou vozidla.

 Vďaka 70% až 90% zníženiu emisií po vodíkovej dekarbonizácii motora je až 90% úspešnosť pri emisnej kontrole.

Vodíková dekarbonizácia motora bezpečnou technológiou využívajúcou vodík odstraňuje uhlíkové usadeniny        z motora, napr. z ventilov, zo vstrekovacích trysiek, EGR ventilu, turba a katalyzátora. 

Dekarbonizáciou sa predlžuje životnosť DPF filtra, jednotlivých dielov a taktiež sa zefektívňuje chod samotného motora. Čím dochádza k zníženiu spotreby paliva o približne 10%, zníženiu hlučnosti motora a najmä zníženie produkovaných emisií.

Najčastejšie otázky

Koľko paliva je možné ušetriť pri použití HHO technológie?

Väčšina užívateľov má výsledky v znížení spotreby paliva od 20 do 30%. HHO systém má najvyššiu účinnosť pri dieselových motoroch, kde dosahuje v niektorých prípadoch až do 40%.

Ako vlastne HHO systém funguje?

HHO plyn znižuje spotrebu paliva v princípe tým, že núti palivo na báze uhlíka v motore zhorieť kompletne a efektívne. Vodík taktiež pomáha čistiť karbónové usadeniny v motore. Emisie vzniknuté spálením HHO plynu a vypúšťané výfukovým potrubím nie sú nič iné len čistá voda.


Môže tento systém zlepšiť výkon a celkový chod motora?

Jednoznačne áno. Zmes HHO a fosílneho paliva má vyššie oktánové číslo ako samotné fosílne palivo, tým sa zvýši točivý moment a výkon motora, no zároveň sa zníži množstvo uhľovodíkových látok vypúšťaných do ovzdušia. 

https://www.dekarbopetrzalka.sk